Inbjudan till SNRF, ORKK och HCC gemensamma World Show i maj-19