Bli medlem

Som medlem får ni vår medlemstidning Vänerkusten fyra gånger om året.

Ni kan registrera uppfödarnamn, föda upp och registrera kattungar. Kattungarna får även sättas ut till försäljning i vår tidning samt på hemsidan gratis.
Ni som köper kattunge av uppfödare inom KKN får gratis medlemskap under 1 år.
Vidare har ni som uppfödare 10% rabatt på mat och annat hos ”Husse”.
Även rabatt på tidningen Kattliv ingår.

Medlemmar har även möjligheten att ställa ut katter inom WCF, TICA, CFA och även vissa andra organisationer utomlands.

Trivsel och gemenskap får ni på köpet.

Kontakta ordföranden Anita 073-70 44 489  för mer information. Eller fyll i blanketten här och maila till Ingemar@kustkatten.se

Priser
Medlemsavgift 250 kr
Familj 300 kr
Stödmedlem 150 kr
Stamnamn 600 kr
Överföring av stamnamn 250 kr
Stamtavla 200 kr
Omregistrering av stamtavla 200 kr
Omskrivning av stamtavla 120 kr
Huskattsbevis 100 kr
Transfer 50 kr
     

Vårt bankgironummer är: 824-6266

Swiftkod vid utlandsbetalning

Swedsess/IBAN SE5680000836839245728143

Skriv på inbetalningskortet vad det är ni betalar för: medlemsavgift, huskattsbevis eller stamtavla o.s.v.