Utställningsregler Nordiska WCF

Utst.regler_nordiska_WCF_2014Från och med 1 april 2017 gäller nya utställningsregler efter beslut på WCF:s generalförsamling 19-23 januari 2017.

Klassändringar:
Klass 16A – Babyklass är struken
Klass 16 – Kattungar 3-6 månader fertila tar cert CACP
Klass 16B – Kattungar 3-6 månader kastrater tar cert CAPP
Klass 15 – Juniorer 6-10 månader tar cert CACJ
Klass 15A Juniorer 6-10 månader kastrater tar cert CAPJ
Klass 20 – Kullklass är mellan 3 och 6 månader
Klass 23 – Ny klass Utom tävlan

Raser och rasindelningar:
Ett nytt femte hårlag kommer till som kallas Hårlösa katter. Minst 15 katter måste vara anmälda i hårlaget. Om inte 15 katter är anmälda slås de samman med korthår. I det nya hårlaget ingår SPX, DSP och PEB, BAL (Balines) och OLH (Orientaliskt långhår) flyttas till SIA/OSH, BLH (Brittiskt långhår) och SRL (Selkirk Rex långhår) flyttas till LH

Dokumentet nedan är inte uppdaterat

WCF’s utställningsreglemente