Bedömningsklasser

Klass 1             World Champion – H.P. Hedersklass.
I denna klass tävlar katterna även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 2             World Premier – H.P Hedersklass.
I denna klass tävlar katterna även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 3             Grand Champion of Europe – CACM
I denna klass tävlar katterna för titeln ”World Champion”.
De måste erövra CACM vid 3 internationella WCF-utställningar i 3 olika länder av
3 olika domare där ett av länderna måste ligga i annan kontinent.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 4              Grand Premier of Europe – CAPM
I denna klass tävlar katterna för titeln ”World Premier”.
De måste erövra CAPM vid 3 internationella WCF-utställningar i 3 olika länder av
3 olika domare där ett av länderna måste ligga i annan kontinent.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 5             Champion of Europe – GCACE
I denna klass tävlar katterna för titeln Grand Champion of Europe.
De måste erövra GCACE vid 3 internationella WCF-utställningar i 3 olika länder av
3 olika domare där ett av länderna måste ligga i annan kontinent.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 6              Premier of Europe – GCAPE
I denna klass tävlar katterna för titeln Grand Premier of Europe.
De måste erövra GCAPE vid 3 internationella WCF-utställningar i 3 olika länder av
3 olika domare där ett av länderna måste ligga i annan kontinent.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 7              Grand International Championklass – CACE
I denna klass tävlar katterna för titeln Champion of Europe.
De måste erövra CACE vid 8 internationella WCF-utställningar i 2 olika länder, varav
minst 2 i utlandet av 3 olika domare.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 8              Grand International Championklass – CAPE
I denna klass tävlar katterna för titeln Champion of Europe.
De måste erövra CAPE vid 8 internationella WCF-utställningar i 2 olika länder, varav
minst 2 i utlandet av 3 olika domare.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 9              International Championklass – CAGCIB
I denna klass tävlar katterna för titeln Grand Interntional Champion.
De måste erövra CAGCIB vid 5 internationella WCF-utställningar i 2 olika länder, varav
minst 2 i utlandet av 3 olika domare.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 10            International Premierklass – CAGPIB
I denna klass tävlar katterna för titeln Grand Interntional Premier.
De måste erövra CAGPIB vid 5 internationella WCF-utställningar i 2 olika länder, varav
minst 2 i utlandet av 3 olika domare.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 11            Championklass – CACIB
I denna klass tävlar katterna för titeln Interntional Champion.
De måste erövra CACIB vid 4 internationella WCF-utställningar i 2 olika länder, varav
minst 1 i utlandet av 3 olika domare.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 12            Premierklass – CAPIB
I denna klass tävlar katterna för titeln International Premier.
De måste erövra CAPIB vid 4 internationella WCF-utställningar i 2 olika länder, varav
minst 1 i utlandet av 3 olika domare.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 13            Öppenklass, Över 10 månader – CAC
I denna klass tävlar katterna för titeln Champion.
De måste erövra CAC vid 3 internationella WCF-utställningar av 3 olika domare.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 14            Öppenklass, Över 10 månader – CAP
I denna klass tävlar katterna för titeln Premier.
De måste erövra CAP vid 3 internationella WCF-utställningar av 3 olika domare.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show

Klass 15            Kattungar 6 – 10 månader
Katter som ställs ut i denna klass får inte vara yngre än 6 månader på utställningens
första dag och inte äldre än 10 månader.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 16             Kattungar 3 – 6 månader
Katter som ställs ut i denna klass får inte vara yngre än 6 månader på utställningens
första dag och inte äldre än 6 månader.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 16a           Babyklass 10 veckor – 3 månader
Katter som ställs ut i denna klass får inte vara yngre än 10 veckor på utställningens
första dag och inte äldre än 3 månader.
De tävlar även om titeln Bäst i Variant , Bäst i Ras och/eller Best in Show.

Klass 17             Novisklass
En novis kan ställas ut om den är minst 6 månader gammal i den organisation ägaren
tillhör och med godkännande av det nationella avelsrådet.

Klass 18            Färgbedömningsklass
En kattunge som är minst 3 månader gammal kan bli bedömd med avseende på färg.

Klass 19A -C –   Huskatter > 10 månader
I denna klass kan kastrerade katter över 10 månader ställas ut. Vinnare tilldelas N0 1 i
den klass de anmälts i.
Huskatt tävlande i klass 19A som erövrat No 1, 3 gånger för 3 olika domare får titeln Mästare.
Huskatt tävlande i klass 19B som erövrat M 1, 5 gånger för 3 olika domare får titeln Alley Cat Champ.
2 st M 1 ska vara erövrade i ett annat land än hemlandet.
Huskatt tävlande i klass 19C som erövrat ACC 1, 8 gånger för 3 olika domare får titeln Euromaster.
2 st ACC 1 ska vara erövrade i ett annat land än hemlandet.
De tävlar även om titeln Best In Show Huskatt.

Klass 19D –    Huskatter Hedersklass
I denna klass kan kastrerade katter över 10 månader gamla och har erövrat titeln Euromaster ställas ut.
Vinnare tilldelas HP. De tävlar även om titeln Best In Show Huskatt.

Klass 19E –    Huskatter Veteranklass
I denna klass tävlar endast huskatter som är äldre än 8 år.De får bedömningen ”Excellent”
De tävlar även om titeln Best In Show Veteran Huskatt.

Klass 20       Kullklass, 10 veckor – 3 månader
En kull ska dömas med avseende på standard för sin ras och med avseende på utveckling.
Om det finns minst 2 kullar från 2 olika hårlag kan den nomineras till bästa kull

Klass 21       Veteranklass
I denna klass tävlar endast stambokförda katter, som är äldre än 8 år. De får bedömningen ”Excellent”.
De tävlar även om titeln Best In Show Veteran.

Klass 22a     Lokalt godkända raser
I denna klass tävlar alla lokalt godkända raser, med godkänd färg, med lokalt godkänd färg och icke godkänd färg.

Klass 22b    Lokalt godkända färger för godkända raser
I denna klass tävlar alla katter med lokalt godkända färger för godkända raser.

 

Vita katter oavsett ögonfärg går tillsammans och mönstrade katter (tabby, tigré och spotted) i samma färg slås samman till en BIV-grupp om det inte finns tillräckligt (d.v.s. 3 st) i samma mönster i samma färg.