Utställningsregler Nordiska WCF

Utställningsregler 2019.

Från och med 1:a januari 2019 gäller nya utställningsregler.

WCF’s utställningsreglemente