WCF-ringar

WCF Ringar

Ett utdrag ur våra utställningsregler

ATT ORGANISERA EN WCF-RING

12.1 WCF-ringar

Vid alla WCF-utställningar med traditionell bedömning kan samtidigt WCF-ringar organiseras.

En ring för vuxna katter, en ring för kastrater och en ring för alla kattungar mellan 3 och 10 månader.

Alla anmälda katter får delta i en WCF-ring.

12.2 Typ av ringar

Alla katter äldre än 10 månader döms tillsammans i en ring, oavsett ras, färg, klass och kön och domaren rangordnar katterna från 1 – 10.

Alla katter som är kastrater döms tillsammans i en ring, oavsett ras, färg, klass och kön och domaren rangordnar katterna från 1 – 10.

Alla kattungar yngre än 10 månader döms tillsammans i en ring, oavsett ras, färg, klass och kön och domaren rangordnar katterna från 1 – 10.

12.3 Krav på domare

Endast all-breed domare dömer i en WCF-ring.

12.4 Placering och numrering av deltagarna

Minst 4 katter måste delta för att det ska bli en ring.

Om 4 katter deltar placeras de två första bästa katterna.

Om 6 katter deltar placeras de tre första bästa katterna.

Om 8 katter deltar placeras de fyra första bästa katterna, etc.

Om 20 eller fler katter deltar, placeras de 10 bästa katterna.

12.5 Delning av en WCF-ring

Om antalet deltagande katter i en ring är mindre än 40 katter får inte ringen delas. Om deltagarna är fler än 39, kan ringen delas i två, men det får inte vara mindre än 4 katter i den andra ringen. Om man delar ringen rankas katterna enligt punkt 12.4 ovan. Att dela ringen är frivilligt.

12.6 Master-ring

Katter, som har fått 1:a och 2:a pris i en WCF-ring, får delta i den årliga Master-ringen på en WCF-utställning. Om en WCF-ring var delad, får endast de som kom på första plats i de båda delade ringarna delta i Master-ringen.

WCF:s Master-ring få bara hållas en gång per år i varje land under en licensierad internationell utställning eller under en World Show.

Tillåtelse att genomföra en Master-ring ges av WCF:s president.

Om en katt ska delta i en Master-ring fordras att ägaren visar upp originaldokument eller kopior från arrangerande medlemsklubb, som styrker att katten vunnit eller kommit på andra plats i en WCF-ring.

Minst en domare som är All Breed och är licensierad av WCF fordras för att döma i en Master-ring.

12.7 Titeln WCF-Master

Vinnaren i Master-ringen erhåller titeln ”WCF-Master”.

Titeln kan skrivas in i kattens stamtavla.

Högsta antal priser i Master-ringen är 10, oavsett antal deltagare. Katterna rangordnas på samma sätt som i WCF-ringen. Se punkt 12.4

12.8 Typ av Master-ringar

Master-ringarna kan delas till tre ringar precis som WCF-ringarna om antalet deltagare är tillräckligt många. (Vuxna, kastrater och kattungar) Det får inte vara mindre än 4 deltagande katter i varje Master-ring. Om så är fallet, bedöms vuxna, kastrater och kattungar i samma ring.

12.9 Delning av en Master-ring

Om antalet deltagande katter överstiger 39 stycken, kan Master-ringen delas på samma sätt som WCF-ringen kan göra det. Men antalet katter i den delade ringen får inte vara färre än 4. Se punkt 12.5

XIII Allmänna rekommendationer

13.1 Alla deltagande domare uppmanas vid inbjudan att skriva sina bedömningar på engelska.

13.2 Alla domare bör ges instruktioner om att hålla en mer öppen bedömning. Det vill säga prata mer och motivera om katterna de dömer, och varför de tycker/handlar på detta sätt.