Generella fel inom standarden

Generella ”fel” inom alla raser

Denna översättning gör inga anspråk på att vara 100% korrekt. Vissa ord har ingen svensk motsvarighet.

  Cert medges ej för följande fel Diskvalificering för följande fel
Kropp
 • Stelhet i ryggrad, inklusive svans
 • ”Knölig” svans eller svansnick
 • Deformation av bröstben
 • Dvärgväxt
 • Poly-eller oligodactyli
  (för många eller för få tår)
 • Monorchid eller cryptorchid
  i öppen klass
 • Navelbråck
 • Dräktig eller digivande hona
Huvud
 • Sänka/fördjupning eller
  utstickande del av kraniet
 • Deformitet av skalle
 

Ögon

 • Framträdande blinkhinna
 • Färgade prickar i ögon
 • Starkt tårflöde och/eller
  inflammerade ögon
 • Grumliga/suddiga ögon
 • Blindhet
 • Vindögd, skelning
 • Entropion

Bett
Tänder
Käke

 • Underbett eller överbett på mer
  än 2 mm 
 • Tänder som fattas eller klippta
  tänder i öppen klass
 

Päls/Hud

 • Rakade eller andra kala fläckar *
 • Skabbiga” hudområden
 • Färgad päls
 • Vita fläckar där det ej önskas
  eller tillåts enligt standard

Grooming

 • Dålig grooming, smutsiga katter
 • Dålig fysisk kondition
  (undernärda katter)
 • Katter med parasiter
 • Amputerade klor

Beteende

 
 • Aggression
 • Tydligt dopade katter
  *Undantag: Katter som är rakade på
grund av medicinska tester, ex blodprover eller PKD tester. Intyg krävs som bevis.