Välkomna

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2018.
Enskild medlem 250 kr, hel familj 300 kr, stödmedlem 100 kr. 
Betala till bankgiro 824-6266 skriv medlemsavgift
 
Fejmant’s Knock knock knock, Penny
Ägare: Emelie Strid