Styrelsen

Ordförande: Anita Salo
Bredtvet 255
464 64 Brålanda
Mobil: 073-70 44 489
anita@kustkatten.se

Sekreterare: Ingemar Karlsson
Bredtvet 255
464 64 Brålanda
Mobil: 070 73 58 448
ingemar@kustkatten.se

Stambokförare: Emelie Strid
Ringvägen 38
611 35 Nyköping
Mobil: 076-0624778
emelie@kustkatten.se

Kassör: 

Vice Kassör: Ingemar Karlsson
Bredtvet 255
464 64 Brålanda
Mobil: 070 73 58 448
ingemar@kustkatten.se

Suppleant: Carina Karlsson
Fiskaregatan 29 lgh 1207
392 48 Kalmar
Mobil: 0708-720876

Suppleant: Lars Eriksson
Båberg 411
46191 TROLLHÄTTAN
Mobil: 073-2271833
lars.a.eriksson@gknaerospace.com