Styrelsen

Ordförande: Anita Salo
Bredtvet 255
464 64 Brålanda
mobil: 073-70 44 489
E-mail: info@kustkatten.se

Sekreterare: Ingemar Karlsson
Bredtvet 255
464 64 Brålanda
Mobil: 070 73 58 448
E-mail: ingemar_k.vbg@hotmail.com

Stambokförare: Emelie Strid
Ringvägen 38
611 35 Nyköping
Mobil: 076-0624778
E-mail: emelie@fejmants.se

Kassör: Annki Nilsson
Båberg 411
46191 TROLLHÄTTAN
073-2271833
E-mail: annki@annkriellas.se

Vice Kassör: Ingemar Karlsson
Bredtvet 255
464 64 Brålanda
Mobil: 070 73 58 448
E-mail: ingemar_k.vbg@hotmail.com

Suppleant: Carina Karlsson
Fiskaregatan 29 lgh 1207
392 48 Kalmar
 0708-720876

Suppleant: Lars Eriksson
Båberg 411
46191 TROLLHÄTTAN
073-2271833
E-mail: lars.a.eriksson@gknaerospace.com