GDPR

Kustkatten har ett medlemsregister med namn, adress, telefonnummer & mailadress till våra medlemmar. De medlemar som även har ett registrerat stamnamn har även uppgift om vilket stamnamn som är registrerat. Alla i styrelsen har tillgång till dokumentet.

Vi använder medlemsregistret med tillhörande uppgifter till att kunna registrera stamnamn, kullregistreringar och transfers. 


När man skickar in stamnamnsansökan & kullregistrering godkänner man att vi bifogar nödvändiga personuppgifter till WCF.


Uppgifterna sparas under tiden man är medlem hos oss (kalenderår), men om man ej betalat medlemsavgift innan 31:a januari raderas uppgifterna hos oss. 


Vill man gå ur klubben och få sina uppgifter raderade kontaktar man vår medlemsansvariga Annki på Annki@kustkatten.se.


Medlemskap

E-post

annki@kustkatten.se


Brev

Ann-Christin Nilsson

Båberg 411

46191 Trollhättan

Stambokföring

E-post

emelie@kustkatten.se


Brev

Emelie Strid

Eggeby Smedbyhov 1

60591 Norrköping

Övrigt

E-post

info@kustkatten.se


Bankgiro: 

824-6266