Bli medlem

Välkommen att bli medlem hos oss i Kustkatten, en klubb inom WCF, World cat federation.

Ni kan registrera stamnamn, föda upp och registrera kattungar. Kattungarna får även sättas ut till försäljning på hemsidan gratis.

Medlemmar har möjligheter att ställa ut katter inom WCF, TICA, CFA och även vissa andra organisationer utomlands.

Fyll i blanketten nedan och maila till annki@kustkatten.se
Eller skicka med post till adressen på blanketten.


Olika medlemsskap:

Huvudmedlem:
Du får ansöka om stamnamn inom WCF & registrera kattungar samt ställa ut på utställningar i Sverige.

Familjemedlemskap:

Om fler i familjen vill vara medlemmar där det redan finns en person med huvudmedlemskap.

Stödmedlem:
Du stödjer klubben men kan inte registrera kattungar eller ansöka om stamnamn hos oss.

Kattungeköpare:

Uppfödare kan ge bort ett års medlemskap till kattungeköpare som är intresserade av att föda upp, ställa ut eller bara vill ha en klubbtillhörighet.

Köparen fyller då i blanketten och uppger vilken uppfödare som värvat.

 

Om du redan har ett stamnamn registrerat i WCF eller annat förbund, så ska du vid medlemsansökan skicka med en kopia på sitt stamnamnsbevis och betala för överföring av stamnamn så att vi kan meddela WCF om byte av förbund/klubb.

Priser:

Medlemsavgift huvudmedlem: 250 kr

Medlemsavgift hel familj: 300 kr

Stödmedlem: 150 kr


Betalas i förskott till BG: 824-6266

Medlemsansökan word

Medlemsansökan PDF

Fyll helst i medlemsansökan via datorn, annars, var god texta tydligt och använd versaler & gemener.

GDPR

Medlemskap

E-post

annki@kustkatten.se


Brev

Ann-Christin Nilsson

Båberg 411

46191 Trollhättan

Stambokföring

E-post

emelie@kustkatten.se


Brev

Emelie Strid

Eggeby Smedbyhov 1

60591 Norrköping

Övrigt

E-post

info@kustkatten.se


Bankgiro: 

824-6266