Dokument & länkar

Länk till WCF's dokument om EMS-koder.


WEMS-codes

Lista på generella fel inom WCF.


General faults

WCF's avelsregler.


Breeding rules

Kustkattens användning av personuppgifter.


GDPR

Tingningsavtal.


Word


PDF

Köpeavtal


Word


PDF

Medlemskap

E-post

annki@kustkatten.se


Brev

Ann-Christin Nilsson

Båberg 411

46191 Trollhättan

Stambokföring

E-post

emelie@kustkatten.se


Brev

Emelie Strid

Eggeby Smedbyhov 1

60591 Norrköping

Övrigt

E-post

info@kustkatten.se


Bankgiro: 

824-6266